Archiwa tagu: techo miasta

Sceneria miasta
XXI wieku

6 komponentów Inteligentnego Miasta

Pod koniec XX wieku liczba mieszkańców miast przekroczyła ½ ogółu ludności Ziemi.  Eksperci przewidują, że populacja miejska w roku 2050 wyniesie 6,3 mld. XXI wiek, to niewątpliwie czas ciągłych zmian. Czas, w którym wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem, a miastem zostaną jeszcze bardziej uwidocznione. Ta wzajemna relacja odzwierciedla proces, w którym człowiek rozbudzając swoją wyobraźnię, doszukuje się rozwiązań i poprzez liczne działania, przy użyciu narzędzi, wdraża je w scenerie miasta.
Czytaj dalej